Styrelsen

Presentation av styrelsen i Mjölby Riksteaterförening

Ordförande och kontaktperson
Jan-Olof Dahlström
Tel. 070-9427906
janolof.dahlstrom@telia.com

Kassör
Åke Carlsson
Tel. 070-5516509
ake.carlsson@aneca.se

Sekreterare
Janet Lennartsson
Tel. 073-2104833
janet.lennartsson@gmail.com

Vice ordförande
Rune Lavén
Tel. 070-6617968
rune.laven@glocalnet.net

Styrelseledamot
Kerstin Selg
Tel. 070-9890016
kselgh@hotmail.com

 

Styrelseledamot
Per Arne Olsson
076-2231074
perarne5@hotmail.com

Styrelseledamot
Birgitta Simonsson
070-9501567
b.simonsson@telia.com

2016-03-21 19.10.48
Styrelsesuppleant 
Thorbjörn Andersson
073-9250477
thobbe.andersson@gmail.com

2016-06-01 18.32.01
Styrelsesuppleant
Birgit Ydrehed
0142-13830
birgit.ydrehed@telia.com